dilluns, 29 de desembre de 2008

Pacte Nacional d'Immigració : una visió de futur


El passat dia 19 de desembre es va signar el Pacte Nacional d'Immigració, per part de la majoria de forces polítiques i de la societat civil.


Un pas endavant, en el qual he tingut el goig i l'honor de participar-hi en la fase consultiva, com a membre d'un grup de treball, que ens ha de permetre veure un futur on formem un país de ciutadans i ciutadanes, amb independència dels nostres llinatges.


Un acord que defensa la llengua catalana com la llengua comuna, amb independència de la que cadascú faci servir a casa seva.


Un acord que exposa la necessitat de que els serveis públics s'adaptin a la nova realitat demogràfica, perquè hi pugui accedir tothom.


Un acord que reconeix les dificultats, però que accepta els reptes del que ha de ser la Catalunya del segle XXI.


Tenim en les nostres mans, la de tots, una oportunitat única. Aprofitem-la!