divendres, 30 d’octubre de 2009

L'impost de successions. Eliminació o reducció?


Com podeu veure en el títol, d'entrada ja elimino l'opció que l'impost de successions a Catalunya es quedi tal com està ara. És un abús no només per la doble imposició, que també existeix en altres impostos, sinò perquè crea enormes problemes de tresoreria als ciutadans afectats (gent que ha d'endeutar-se per rebre un bé dels seus pares).


L'eliminació seria exagerada perquè el nostre sistema fiscal no és tan bo com per anar eliminant impostos. i perquè hi ha una classe alta (entre el 10 i el 20% dels que han de pagar l'impost) que tenen altres recursos com per no haver de patir cap problema de tresoreria, i moltes eines fiscals per amortir el seu efecte.


La reducció a aquells casos on la quantitat rebuda sigui molt alta (caldria definir el límit), permetria a la classe mitjana, majoritària en la nostra societat, no haver-lo de patir, perquè precisament aquests ciutadans i ciutadanes (assalariats amb nòmina, petits empresaris) són una de les franges que més contribueixen en la redistribució de la renda.


Si, com sembla, es pacta políticament, serà una gran notícia per a la nació catalana, finalment trobarem una solució assenyada.