dilluns, 18 de gener de 2010

Productivitat


De tantes vegades d'haver-ho sentit, possiblement ja no ens fa ni fred ni calor saber que Catalunya és una de les nacions o zones menys productives d'Europa. La productivitat, en sentit econòmic és la proporció d'outputs (productes o serveis) que s'aconsegueixen amb determinats inputs (recursos com materials, mà d'obra, maquinària,...).


Una de les raons d'estar a la cua d'Europa és aquesta dèria que tenim tots plegats en potenciar els inputs (quantes hores treballo, quanta dedicació que tinc,...) en lloc de donar més importància als outputs (quins resultats he obtingut).


Alguns diuen que és per el caràcter mediterrani, altres perquè l'estructura empresarial tipus és molt petita, però és clar que amb els numeros que tenim no podem ser competitius, a nivell econòmic, de cap de les maneres.


Per cert, dec formar part d'aquesta societat poc productiva perquè l'any 2008, en aquest bloc, en 10 mesos (input de temps) vaig penjar 20 apunts (output de producció) i, en canvi, l'any 2009, en 12 mesos només n'he realitzat 19. He passat d'una productivitat de 2 a una de 1,6. Caldrà millorar els resultats ...